Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Twój koszyk jest pusty ...
 • Sushi-shop banner
 • Sushi-profi banner

Regulamin

Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy Displex.pl prowadzony jest przez firmę VIPCOM Marek Jakubowski z siedzibą 45-057 Opole ul. Ozimska 4 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 21850. NIP: 754-263-28-69 REGON: 531272285

Kontakt ze sklepem internetowym Displex.pl jest możliwy:
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@vipcom.com.pl,
telefonicznie pod numerem telefonu +48 77 44 111 99 lub +48 506 091 133

Kontakt telefoniczny dostępny jest w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku i 10:00-14:00 w soboty.

 

I. DEFINICJE

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  VIPCOM Marek Jakubowski 45-057 Opole ul. Ozimska 4
 3. Koszt dostawy – całkowity koszt wysyłki jaki ponosi zamawiający, znajduje się w załączniku nr 1
 4. Dane kontaktowe:
  Displex.pl
  VIPCOM Marek Jakubowski
  45-057 Opole ul. Ozimska 4
  e-mail: biuro@vipcom.com.pl
  telefony: +48 77 44 111 99 lub +48 506 091 133
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w załączniku nr 1.
 6. Dowód zakupu – faktura, faktura imienna lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 17. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Displex.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 18. Sprzedający:
  Displex.pl
  VIPCOM Marek Jakubowski
  45-057 Opole ul. Ozimska 4
  e-mail: biuro@viopcom.com.pl, 
  telefony: +48 77 44 111 99 lub +48 506 091 133
  NIP: 754-263-28-69 REGON:
  531272285
 19. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 20. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 21. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 22. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 23. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówione produkty bez wad.
 2. Ceny produktów w sklepie internetowym Sushi-Shop.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów do klienta.
 3. Jako formę płatności akceptujemy
  • przelew zwykły,
  • wpłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych DotPay (przedpłata na konto),
  • wpłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayNow (przedpłata na konto),
  • pobranie (przesyłka pocztowa lub kurierska).
 4. W systemie PayNow udostępniamy możliwość zapłaty kartami płatniczymi. Obsługiwane karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 7. Wpłata na podane konto - koszt tej formy zapłaty nie jest uwzględniany przy kalkulacji całkowitego kosztu zamówienia,
  wysyłka następuje po wpływie zapłaty na nasze konto:
  1. dla płatności w złotych
   mBank: 81 1140 2004 0000 3702 3045 9213
  2. dla płatności w Euro
   mBank: IBAN - PL 29 1140 2004 0000 3112 0358 5007, Numer BIC - BREXPLPWMUL
 8. Regulamin formy płatności DotPay zawarty jest w części "Płatności DotPay S. A." (patrz poniżej).
 9. Termin zapłaty w przypadku płatności przelewem wynosi 10 dni od dnia złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 11. Całkowita kwota do zapłaty obejmująca cenę zamówionych produktów, oraz koszty transportu wskazana jest w zamówieniu, które zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez klienta.

III. PŁATNOŚCI DOTPAY S. A.

 1. Forma płatności DotPay umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego DotPay.pl, należącego i obsługiwanego przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, NIP: 6342661860, REGON: 2407702255, KRS 0000296790. DotPay.pl udostępnia miedzy innymi następujące formy płatności: e-przelewy, kartą płatniczą, e-transfery, przekazy i przelewy bankowe. 
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay S.A.. 
 3. Sprzedający nie pobiera opłat od klientów za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego DotPay.pl, którego właścicielem jest DotPay S.A. 
 4. Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez DotPay S.A. 
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez DotPay S.A. oraz za sposób przetwarzania danych osobowych przez DotPay S.A. 
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez DotPay zgłoszone do Displex.pl będą przekazywane do rozpatrzenia przez DotPay na warunkach i w terminie określonym w regulaminie DotPay.
  Klient składając reklamację dotyczącą płatności za pośrednictwem DotPay powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez DotPay.

IV. WYSYŁKA

 1. Do każdej przesyłki załączamy paragon fiskalny lub na żądanie fakturę VAT. 
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie po podaniu poprawnych danych nabywcy wraz z numerem NIP. 
 3. Informację o wysyłce przekażemy klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji lub wskazany w zamówieniu. 
 4. Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kuriera Pocztex. 
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w sklepie Displex.pl 45-057 Opole ul. Ozimska 4
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej zamówione produkty wysyłamy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do 24 godzin od momentu zaksięgowania prawidłowej kwoty (koszt produktów + koszt wysyłki) na naszym rachunku bankowym.
 7. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy (bądź w ustalonym z Klientem czasie). 
 8. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem DotPay następuje niezwłocznie po zawarciu umowy (bądź w ustalonym z Klientem czasie). 
 9. Wysyłki realizowane są każdego dnia o stałych godzinach tj.:
  1. - 15:00 dla wysyłki kurierem Pocztex 
  2. - 12:00 dla wysyłki Pocztą Polską.
 10. W przypadku zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w godzinach późniejszych niż wskazane powyżej zamówione produkty zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. 
 11. Wysłanie przedmiotu umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów (bądź w ustalonym z Klientem czasie, w sytuacji, gdy towar trzeba sprowadzić na życzenie Klienta).

V. KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt wysyłki zamówienia ponosi Klient.
 2. Koszt wysyłki liczony jest na podstawie zsumowanych wag brutto zakupionych towarów oraz dodaniu wagi niezbędnego opakowania (karton, folia bąbelkowa, wypełniacz). Tabela zawierająca koszt wysyłki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Maksymalna waga jednej paczki wynosi 31 kg W przypadku gdy waga paczki przekroczy 31 kg pozostałe produkty zostaną zapakowane do kolejnej paczki. Koszt każdej kolejnej paczki ponosi Klient i zostanie on ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 
 4. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient nie wskazał, iż produkty mają być odebrane osobiście lub wysłane przesyłką kurierską pobraniową należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@vipcom.com.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia.
 5. W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż adres wskazany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@vipcom.com.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia.

VI. GWARANCJA


W przypadku, gdy na Produkt oferowany w Sklepie została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy bez wad - zarówno fizycznych jak i prawnych.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od momentu wydania produktu za jego wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili sprzedaży.
 3. Przez rok trwania rękojmi istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. Konsument musi złożyć reklamację w ciągu roku od wykrycia wady lub niezgodności z umową.

VIII. REKLAMACJE

 1. Zgłaszanie reklamacji z wykorzystaniem formularza sklepu:
  Należy przejść do szczegółów zamówienia korzystając z linku przesłanego w mailu z potwierdzeniem zamówienia. W części Zgłoszenie reklamacyjne należy wybrać opcję Napisz reklamację do tego zamówienia. Następnie, należy wypełnić i wysłać formularz Zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie zostanie automatycznie przyjęte, a dalsza korespondencja odbywać się będzie z wykorzystaniem adresu email podanego podczas zakupu.
 2. Zgłaszanie reklamacji pocztą elektroniczną lub listownie pocztą tradycyjną:
  1. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@vipcom.com.pl lub listownie na adres:
   VIPCOM Marek Jakubowski, 45-057 Opole ul. Ozimska 4
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • Imię i nazwisko klienta,
   • Adres poczty elektronicznej klienta,
   • Numer zamówienia,
   • Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
  3. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. 
   Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywca będący osobą fizyczną, realizujący w sklepie internetowym Displex.pl.pl zakupy w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.  
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Displex.pl prowadzony przez VIPCOM Marek Jakubowski z siedzibą w 45-057 Opole, przy ul. Ozimskiej 4, numer telefonu +48 506 091 133, adres poczty elektronicznej biuro@vipcom.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Najprostszym sposobem zgłoszenia zwrotu jest skorzystanie z formularza sklepu. Można to zrobić wykorzystując link przesłany w mailu z potwierdzeniem zamówienia. Klienci zarejestrowani, którzy posiadają konto w sklepie mogą zgłosić zwrot korzystając z zakładki w Panelu klienta. W tym samym miejscu będzie dostępna informacja o kolejnych etapach procedury zwrotu. Zgłoszenie zostanie automatycznie przyjęte, a dalsza korespondencja odbywać się będzie z wykorzystaniem adresu email podanego podczas zakupu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z tą umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym.
 8. Jeśli przy zakupie klient korzystał z elektronicznego systemu płatności online (Dotpay) ewentualne koszty związane transakcją zostaną odliczone od kwoty zwrotu.
 9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Displex.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Odesłanie lub przekazanie rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument (klient) posiada przykładowo następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ